• T6. Th4 12th, 2024

top casino uy tin

nhà cái khuyến mãi

Ʊܲ, cửa hàng xổ số có thể bán trực tuyến

Byawei

Th3 31, 2024

cửa hàng xổ số có thể bán trực tuyến

Với sự phát triển của Internet, nhiều và nhiều ngành công nghiệp truyền thống bắt đầu chuyển sang mạng lưới. Và có thể nào ngành công nghiệp xổ số, một ngành công nghiệp có quy định cao, có thể bán trên mạng không?

giới hạn của các cơ quan giám sát

Cơ quan quản lý ngành công nghiệp xổ số là trung tâm quản lý phúc lợi xã hội và trung tâm quản lý xổ số thể thao trung quốc. Không ai trong hai tổ chức này được phép bán vé số trên mạng. Do đó, các cửa hàng xổ số phải được phê duyệt bởi các cơ quan có liên quan nếu họ muốn bán vé trên mạng.

giới hạn kỹ thuật

Doanh thu và quản lý của ngành công nghiệp xổ số cần phải sử dụng các hệ thống và thiết bị chuyên biệt. Và những hệ thống và thiết bị này cần được chứng nhận và cấp phép để sử dụng. Nếu một cửa hàng xổ số muốn bán vé trên mạng, cần phải sử dụng kỹ thuật và thiết bị cụ thể, và cần phải có kỹ thuật và kinh nghiệm thích hợp.

kết luận

By awei